ПАНЕЛЬ МІСТА: Основні показники

Економічний розвиток міста

Зареєстровані суб'єкти господарської діяльності (станом на 31.12 звітного року) 33478одиниць
Кількість суб'єктів - юридичних осіб Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України на кінець року 32174одиниць
Кількість малих підприємств на 10000 населення 109одиниць
Обсяг реалізованої промислової продукції 32592.70млн. грн.
Обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на 1 мешканця 32.29тис.грн. / особу
Обсяг реалізованих послуг всього 28081.30млн.грн.
Обсяг реалізованих послуг на 1 мешканця 16544.44грн. / особу
Роздрібний товарооборот підприємств 21700.20млн. грн.
Оборот роздрібної торгівлі (роздрібний товарооборот) підприємств (юридичних і фізичних осіб), у діючих цінах відповідного року на 1 мешканця 18098.00грн. / особу
Експорт товарів 373.20млн.дол.
Імпорт товарів 861.60млн.дол.
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами -488.40млн.дол.
Експорт послуг 153.20млн.дол.
Імпорт послуг 60.10млн.дол.
Сальдо зовнішньої торгівлі послугами 93.10млн.дол.
Зовнішньоторговельний оборот товарами на 1 мешканця 1365.32дол. / особу
Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком всього 608.00млн.дол.
Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком на 1 мешканця 1003.91дол. / особу
Кількість підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності 8673одиниць