ПАНЕЛЬ МІСТА: Основні показники

Економічний розвиток міста

Кількість суб'єктів - юридичних осіб Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України на кінець року 32174одиниць

2016 рік
Кількість малих підприємств на 10000 населення 109одиниць

2016 рік
Обсяг реалізованої промислової продукції 32592.70млн. грн.

2016 рік
Обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на 1 мешканця 43.42тис.грн. / особу

2016 рік
Обсяг реалізованих послуг всього 28081.30млн.грн.

2016 рік
Обсяг реалізованих послуг на 1 мешканця 37411.80грн. / особу

2016 рік
Роздрібний товарооборот підприємств 21700.20млн. грн.

2016 рік
Оборот роздрібної торгівлі (роздрібний товарооборот) підприємств (юридичних і фізичних осіб), у діючих цінах відповідного року на 1 мешканця 28910.47грн. / особу

2016 рік
Експорт товарів 373.20млн.дол.

2016 рік
Імпорт товарів 861.60млн.дол.

2016 рік
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами -488.40млн.дол.

2016 рік
Експорт послуг 153.20млн.дол.

2016 рік
Імпорт послуг 60.10млн.дол.

2016 рік
Сальдо зовнішньої торгівлі послугами 93.10млн.дол.

2016 рік
Зовнішньоторговельний оборот товарами на 1 мешканця 1645.08дол. / особу

2016 рік
Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком всього 608.00млн.дол.

2016 рік
Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком на 1 мешканця 810.02дол. / особу

2016 рік
Кількість підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності 8673одиниць

2016 рік