ПАНЕЛЬ МІСТА: Основні показники

Фізична доступність закладів охорони здоров'я

Якісна оцінка надання послуги (громадське здоров'я)

Захворюваність населення за класами хвороб в розрахунку на 1000 населення

Смертність населення з основних причин на 100 тис. населення

Кількісна оцінка надання послуги

Видатки місцевого бюджету на охорону здоров'я 637.04млн.грн.

2016 рік
Видатки місцевого бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівникам медичної сфери 430.81млн.грн.

2016 рік
Видатки місцевого бюджету на комунальні послуги та енергоносії для медичних закладів 45.38млн.грн.

2016 рік
Видатки місцевого бюджету на медикаменти 36.44млн.грн.

2016 рік
Видатки місцевого бюджету на харчування в медичних закладах 12.97млн.грн.

2016 рік
Капітальні видатки міського бюджету на заклади охорони здоров'я 75.15млн.грн.

2016 рік
Розрахункова вартість (потреба) 1 ліжко-дня в комунальних лікарняних закладах 302.80грн.

2016 рік
Фактична вартість 1 ліжко-дня в комунальних лікарняних закладах 297.80грн.

2016 рік
Фактична вартість 1 ліжко-дня в комунальних лікарняних закладах по медикаментах 28.42грн.

2016 рік
Фактична вартість 1 ліжко-дня в комунальних лікарняних закладах по харчуванню 10.68грн.

2016 рік
Кількість лікарів в комунальних медичних закладах 2993осіб

2016 рік
Кількість середнього медичного персоналу в комунальних медичних закладах 4943осіб

2016 рік
Забезпеченість лікарями в комунальних медичних закладах міста населення міста (на 1000 мешканців) 3.98осіб

2016 рік
Забезпеченість середнім медичним персоналом в комунальних медичних закладах міста населення міста (на 1000 мешканців) 6.58осіб

2016 рік
Середня заробітна плата лікарів в комунальних медичних закладах (станом на 31.12 звітного року) 3543.34грн.

2016 рік
Середня заробітна плата середнього медичного персоналу в комунальних медичних закладах (станом на 31.12 звітного року) 2609.24грн.

2016 рік
Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу в комунальних медичних закладах (станом на 31.12 звітного року) 1756.81грн.

2016 рік