ПАНЕЛЬ МІСТА: Основні показники

Фізична доступність закладів охорони здоров'я

Якісна оцінка надання послуги (громадське здоров'я)

Захворюваність населення за класами хвороб в розрахунку на 1000 населення

Смертність населення з основних причин на 100 тис. населення

Кількісна оцінка надання послуги

Видатки місцевого бюджету на охорону здоров'я 637.04млн.грн.
Видатки місцевого бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівникам медичної сфери 430.81млн.грн.
Видатки місцевого бюджету на комунальні послуги та енергоносії для медичних закладів 45.38млн.грн.
Видатки місцевого бюджету на медикаменти 36.44млн.грн.
Видатки місцевого бюджету на харчування в медичних закладах 12.97млн.грн.
Капітальні видатки міського бюджету на заклади охорони здоров'я 75.15млн.грн.
Розрахункова вартість (потреба) 1 ліжко-дня в комунальних лікарняних закладах 302.80грн.
Фактична вартість 1 ліжко-дня в комунальних лікарняних закладах 297.80грн.
Фактична вартість 1 ліжко-дня в комунальних лікарняних закладах по медикаментах 28.42грн.
Фактична вартість 1 ліжко-дня в комунальних лікарняних закладах по харчуванню 10.68грн.
Кількість лікарів в комунальних медичних закладах 2993осіб
Кількість середнього медичного персоналу в комунальних медичних закладах 4943осіб
Забезпеченість лікарями в комунальних медичних закладах міста населення міста (на 1000 мешканців) 3.98осіб
Забезпеченість середнім медичним персоналом в комунальних медичних закладах міста населення міста (на 1000 мешканців) 6.58осіб
Середня заробітна плата лікарів в комунальних медичних закладах (станом на 31.12 звітного року) 3543.34грн.
Середня заробітна плата середнього медичного персоналу в комунальних медичних закладах (станом на 31.12 звітного року) 2609.24грн.
Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу в комунальних медичних закладах (станом на 31.12 звітного року) 1756.81грн.