ПАНЕЛЬ МІСТА: Основні показники

Фізична доступність загальноосвітніх навчальних закладів

Якісна оцінка загальноосвітніх навчальних закладів

Кількісна оцінка загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість педагогічних працівників в комунальних загальноосвітніх навчальних закладах 6830осіб
Кількість учнів на 1 педагогічного працівника в комунальних загальноосвітніх закладах 10.7дітей/ 1педпрацівника
Кількість класів в комунальних загальноосвітніх навчальних закладах 2714класів
Середня наповненість класів комунальних загальноосвітніх навчальних закладах 26.5учнів/на 1 клас
Розрахункова вартість (потреба) утримання 1 учня комунальних загальноосвітніх закладів 9879.13грн / рік
Фактична вартість навчання одного учня на рік в комунальних загальноосвітніх навчальних закладах 8975.17грн/рік
Заробітна плата педагогічних працівників в фактичній вартості навчання одного учня на рік 4948.68грн/рік
Вартість харчування учня на рік в фактичній вартості навчання одного учня на рік 1315.00грн/рік
Вартість енергоносіїв в фактичній вартості навчання 1 учня на рік 1081.76грн/рік
Вартість харчування денна учнів 1-4 класів 9.40грн.
Середня заробітна плата педагогічних працівників 4446.26грн.
Середня наповненість комунальних загальноосвітніх закладів