ПАНЕЛЬ МІСТА: Основні показники

Загальний обсяг видатків

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Видатки бюджету розвитку

Видатки бюджету розвитку (уточнений план) 1971.50млн.грн.

2018 рік
Видатки бюджету розвитку (факт) 1977.19млн.грн.

2017 рік
Капітальні видатки у видатках бюджету розвитку (факт) 1977.19млн.грн.

2017 рік
Видатки на житло у % до видатків бюджету розвитку
2017 рік
Видатки на історико-культурну спадщину у % до видатків бюджету розвитку
2017 рік
Видатки на культуру і дозвілля у % до видатків бюджету розвитку
2017 рік
Видатки на освіту у % до видатків бюджету розвитку
2017 рік
Видатки на охорону здоров'я у % до видатків бюджету розвитку
2017 рік
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення у % до видатків бюджету розвитку
2017 рік
Видатки на спорт у % до видатків бюджету розвитку
2017 рік
Видатки на транспортну інфраструктуру у % до видатків бюджету розвитку
2017 рік
Виконання річного плану видатків бюджету розвитку
2017 рік
Видатки бюджету розвитку у % до видатків бюджету всього
2017 рік
Видатки на адміністративну та комунальну інфраструктуру у % до видатків бюджету розвитку
2017 рік
Видатки на благоустрій у % до видатків бюджету розвитку
2017 рік
Видатки на водопостачання та водовідведення у % до видатків бюджету розвитку
2017 рік

Видатки на місцеве самоврядування

Видатки на місцеве самоврядування всього (уточнений план) 378.27млн.грн.

2018 рік
Видатки на місцеве самоврядування всього (факт) 293.27млн.грн.

2017 рік
Штатна чисельність посадовців місцевого самоврядування всього 1633осіб

2017 рік
Заробітна плата з нарахуваннями у видатках на місцеве самоврядування 238.10млн.грн.

2017 рік
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар у видатках на місцеве самоврядування 8.86млн.грн.

2017 рік
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у видатках на місцеве самоврядування 6.82млн.грн.

2017 рік
Виконання річного показника видатків на місцеве самоврядування всього
2017 рік
Заробітна плата з нарахуваннями у % до видатків на місцеве самоврядування
2017 рік
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар у % до видатків на місцеве самоврядування
2017 рік
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у % до видатків на місцеве самоврядування
2017 рік

Видатки на освіту

Видатки на охорону здоров'я

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на житлово-комунальне господарство

Видатки на благоустрій

Видатки на дорожнє господарство

Видатки на культуру та мистецтво

Видатки на фізкультуру та спорт