ПАНЕЛЬ МІСТА: Основні показники

Сума винагороди за роботу

Надавач даних: Соціальний моніторинг "Якість життя у Львові"

Індекс сформовано на основі показників задоволеності власною роботою (задоволеність сумою винагороди за роботу)