ПАНЕЛЬ МІСТА: Основні показники

Відчуття самотності

Надавач даних: Соціальний моніторинг "Якість життя у Львові"

Індекс сформовано на основі показника рівня самотності респондентів (респонденти вказували, наскільки часто вони почувають себе самотніми)