279 sss

Надходження прямих іноземних інвестицій

Показник: 107.90 млн дол.
Надавач даних: Головне управління статистики у Львівській області

Обсяг прямих іноземних інвестицій, що надійшли протягом року суб'єктам підприємницької діяльності з іноземним капіталом у Львові в динаміці з 2010 року.