Частка пасажироперевезень екологічно чистими видами транспорту (в т.ч. велосипедним)