386 sss

Чистота у місті

Показник: 3.25 5-бальна шкала
Надавач даних: Соціальний моніторинг "Якість життя у Львові"

Індекс сформовано на основі показників задоволеності респондентів чистотою вулиць у їхніх районах