Частка будинків ОСББ в загальній кількості багатоквартирних будинків