Дозвіллєва інфраструктура

Показник: 3.81 5-бальна шкала
Надавач даних: Соціальний моніторинг "Якість життя у Львові"

Індекс сформовано на основі показників задоволеності створеними умовами для проведення дозвілля у Львові