Екологічний стан міста

Показник: 3.03 5-бальна шкала
Надавач даних: Соціальний моніторинг "Якість життя у Львові"

Індекс сформовано на основі показників задоволеності екологічною ситуацією в місті (задоволеність станом повітря, рівнем шумового забруднення)