Можливість проведення дозвілля у місті

Показник: 3.83 5-бальна шкала
Надавач даних: Соціальний моніторинг "Якість життя у Львові"

Індекс сформовано на основі показників задоволеності респондентів кількістю закладів дозвілля, а також тим, як самі респонденти проводять своє дозвілля