395 sss

Проведення дозвілля

Показник: 4.01 5-бальна шкала
Надавач даних: Соціальний моніторинг "Якість життя у Львові"

Індекс сформовано на основі показників задоволеності респондентів створеними у місті умовами для сімейного життя, ведення бізнесу, проведення дозвілля, здобуття освіти тощо