Рівень задоволеності медичними послугами

Показник: 4.50 5-бальна шкала
Надавач даних: Комунальна установа Інститут міста