Стан, інфраструктура

Показник: 3.05 5-бальна шкала
Надавач даних: Соціальний моніторинг "Якість життя у Львові"

Індекс сформовано на основі показників задоволеності благоустроєм у місті (задоволеність станом міжквартальних та магістральних доріг, станом відкритих водойм, паркових зон, зелених насаджень, наявністю лавочок, кількістю урн для сміття)