Стан закладів освіти

Показник: 3.80 5-бальна шкала
Надавач даних: Соціальний моніторинг "Якість життя у Львові"

Індекс сформовано на основі показників задоволеності станом дошкільного навчального закладу, у якому навчаються діти респондентів (задоволеність станом будівлі, чистотою приміщення, харчуванням дитини, кількістю дітей у групі)