Сума винагороди за роботу

Показник: 3.01 5-бальна шкала
Надавач даних: Соціальний моніторинг "Якість життя у Львові"

Індекс сформовано на основі показників задоволеності власною роботою (задоволеність сумою винагороди за роботу)