Валовий Регіональний Продукт на душу населення (м. Львів)

Показник: 25 тис. дол. США, ПКС
Надавач даних: Комунальна установа Інститут міста