395 sss

Ведення бізнесу

Показник: 3.14 5-бальна шкала
Надавач даних: Соціальний моніторинг "Якість життя у Львові"

Індекс сформовано на основі показників задоволеності респондентів створеними у місті умовами для сімейного життя, ведення бізнесу, проведення дозвілля, здобуття освіти тощо