Відчуття безпеки вдень

Показник: 4.04 5-бальна шкала
Надавач даних: Соціальний моніторинг "Якість життя у Львові"

Індекс сформовано на основі показників задоволеності рівнем безпеки у світлий час доби у Львові