Якість надання медичних послуг

Показник: 3.56 5-бальна шкала
Надавач даних: Соціальний моніторинг "Якість життя у Львові"

Індекс сформовано на основі показників задоволеності характеристиками медичних послуг, які респонденти отримали під час останнього візиту у комунальних або приватних медичних закладах (задоволеність рівнем якості послуг, кваліфікацією медичного персоналу, часом очікування прийому, привітністю персоналу тощо)