382 sss

Якість надання освітніх послуг

Показник: 3.85 5-бальна шкала
Надавач даних: Соціальний моніторинг "Якість життя у Львові"

Індекс сформовано на основі показників задоволеності дошкільним навчальним закладом, в якому навчається дитина / діти респондента (задоволеність якістю знань, які отримує дитина, компетентністю педагогів, ставленням педагогів до дитини, наявністю іграшок та забавок, психологічним комфортом перебування дитини у закладі)