Якість життя у Львові

Показник: 3.43 5-бальна шкала
Надавач даних: Соціальний моніторинг "Якість життя у Львові"

Індекс якості життя — це комплексний показник, який відображає рівень задоволеності міським середовищем (оцінка стану міської інфраструктури, якості послуг, які надаються у різних сферах, і умов для життя, створених у місті) та особистим комфортом мешканців у місті.Кожен показник демонструє середній рівень задоволеності, який вимірюється шкалою від 1 до 5.